Meer
Publicatiedatum: 22-06-2017

Inhoud

Legenda

 • Leeswijzer
 • Voorwoord
 • Kaders
 • Dekkingsplan
 • 1. Bestuur en Veiligheid
 • 2. Financiën, Economie en grote projecten
 • 3. Ruimte
 • 4. Samenleving
 • Overzicht overhead
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Onvoorzien
 • Overzicht programmaplan
 • Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
 • Paragraaf Grondbeleid
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
 • Paragraaf Verbonden partijen
 • Paragraaf Lokale heffingen
 • Paragraaf Financiering
 • Paragraaf Bedrijfsvoering
 • Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow
 • Paragraaf Handhaving
 • Paragraaf Dienstverlening
 • Paragraaf Deregulering
 • Begrotingsparagraaf
 • Bijlagen
-38.153.130 Inkomsten
38.076.543 Uitgaven
76.587 Saldo