Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

Leeswijzer

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 'De kaders' is ingegaan op de vorm en de inhoud van de jaarstukken en de relatie met de productenrekening.

 

De 'Controleverklaring' is opgenomen in hoofdstuk 3.

 

In hoofdstuk 4 'Rekening op hoofdlijnen / analyse exploitatieresultaat'  is op hoofdlijnen ingegaan op de financiële stand van zaken en is voor de grotere afwijkingen een analyse van het exploitatieresultaat opgenomen (posten > € 100.000,-).

 

Bij hoofdstuk 5 'Resultaatverevening' is aangegeven hoe het negatieve resultaat van 2016 wordt verevend.

 

Daaropvolgend komen de 'programmaverantwoording' en de 'paragrafen' aan de orde (jaarverslag).  Afsluitend is de jaarrekening en de voorgeschreven onderdelen opgenomen in de jaarstukken.