Meer

Inhoud

Dekking resultaat

Dekking resultaat

Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van  -/-  € 763.159,-.  De raad wordt voorgesteld om dit negatieve exploitatieresultaat te dekken uit de  Algemene Reserve Grondbedrijf (niet geblokkeerd).