Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

4. Samenleving

4. Samenleving

Wij willen een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Niemand wordt buitengesloten en iedereen neemt op zijn of haar manier deel. Dit doen wij door een krachtige, slagvaardige gemeente te zijn, die positief en betrokken staat tegenover burgerinitiatieven. De inbreng van burgers wordt gezocht en gewaardeerd.  

 

Voor de invulling van alle drie decentralisatie is ook in 2016 gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten: 

 • De financiële middelen worden zoveel mogelijk ingezet voor daadwerkelijke zorg in plaats van overhead;
 • Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten;
 • Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk;
 • Realiseren van één gezin, één plan, één regisseur;
 • Er wordt maatwerk geleverd en het aantal regels wordt verminderd;
 • Preventie en vroeghulp gaat voor individuele maatwerkvoorziening;
 • Niet het aanbod, maar de cliëntvraag staat centraal;
 • De cliënt moet zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen;
 • Ondersteuning vanuit de omgeving van de inwoner waar dat kan, pas daarna komt de gemeente in beeld;
 • Gesprekken met inwoners vinden zo veel mogelijk in de thuissituatie of directe omgeving van de inwoner plaats;
 • De uitgaven worden realistisch geraamd. In de begroting en rekening is duidelijk zichtbaar welke inkomsten we van het rijk ontvangen of via een eigen bijdrage van inwoners;
 • Identiteitsgebonden zorg is mogelijk. Aanbieders kunnen de raamovereenkomsten ondertekenen of de inwoner maakt gebruik van deze diensten via een persoonsgebonden budget;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de multifunctionele accommodaties om in contact met inwoners te komen en het gebruik van deze accommodaties door aanbieders van algemene voorzieningen wordt gestimuleerd.