Meer

Inhoud

3. Ruimte

Het programma Ruimte gaat over alle gemeentelijke activiteiten in de openbare ruimte en de daarbij behorende boven- en ondergrondse infrastructuur. Naast planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat het beheer en onderhoud. Daarnaast vallen de gemeentelijke begraafplaatsen, speeltuinen en de gemeentelijke accommodaties onder dit programma.