Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

§ Dienstverlening

§ Dienstverlening

De maatschappij verandert en de gemeentelijke dienstverlening moet hierin meebewegen.
Richtinggevende afspraken:
1. De mogelijkheden van elektronische dienstverlening moeten verder uitgenut worden;
2. Een nieuw dienstverleningsconcept wordt vastgesteld, waarbij ruimte voor maatwerk wordt geboden.

1. Mogelijkheden elektronische dienstverlening
Om de online dienstverlening verder te verbeteren is begin 2016 een nieuwe website gelanceerd. De nieuwste website, met de focus op de zogenaamde toptaken, heeft niet alleen een nieuwe vormgeving en inrichting, maar is ook sneller en de belangrijkste informatie is beter vindbaar en in heldere taal geschreven.
In 2016 zijn er nieuwe online aanvraagformulieren op de website geplaatst. Er zijn totaal zo’n 40 producten online aan te vragen. Het aantal online aanvragen is (mede door de nieuwe website) ook flink toegenomen. In 2016 zijn zo’n 1.450 online aanvragen gedaan, tegenover 850 in 2015.
De meeste online aanvraagformulieren zijn toegankelijk via DigiD. Om de veiligheid van de DigiD-aansluiting te borgen, is er ook in 2016 een DigiD-audit uitgevoerd. Om de toegankelijkheid te borgen is er een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.
Sinds 1 november is de gemeente Heerde ook bereikbaar via WhatsApp. Via WhatsApp kunnen vragen worden gesteld over de gemeentelijke producten en diensten.
Zaken die in 2016 ingang zijn gezet:

  • Website alleen bereikbaar via https (bij https is, in tegenstelling tot http, alle communicatie tussen twee apparaten is geverifieerd). Is inmiddels uitgerold.
  • Online ontsluiting raadsstukken via Ibabs.
  • Nieuwe website voor Zorgvraag Heerde (in eigen beheer).
  • Een aantal webformulieren wordt direct geregistreerd in Verseon zodat dit niet meer handmatig hoeft.
  • Aansluiting op MijnOverheid voor de aanslagen gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikkingen voor 2017.

Dit is een niet verplichte paragraaf. Paragrafen geven inzicht in onderwerpen die door de gehele begroting spelen, en geven als het ware een facetmatige dwarsdoorsnede. De niet verplichte paragrafen zijn bedoeld om een bestuurlijk thema dat in deze raadsperiode van groot belang wordt geacht te belichten.

 

Dienstverleningsconcept en servicenormen

De Dienstverleningsvisie met bijbehorende servicenormen is 31 mei 2016 vastgesteld en  ter kennisname aan de raad aangeboden. Hierin zijn afspraken vastgelegd over alle dienstverleningskanalen (digitaal, balie, telefoon, post). Bij administratieve processen kiest de klant het kanaal van voorkeur. De interne afhandeling achteraf (en dus ook de bijbehorende normering) is gelijk, ongeacht het gekozen dienstverleningskanaal.

Werken op afspraak

Met ingang van 1 september 2016 is Burgerzaken op afspraak gaan werken. De burger kan via internet, telefoon, mail of bij de gastvrouw en afspraak maken voor de producten van Burgerzaken. Voor de snelle producten, zoals het ophalen van een reisdocument of rijbewijs hoeft de burger geen afspraak te maken. Hiervoor kan hij bij de balie van de gastvrouw, zonder afspraak, terecht.